İnternet Bağımlılığı

İnternet Bağımlılığı

İnternet bağımlılığı, son yıllarda yaygınlaşan internet ile birlikte git gide çoğalmaktadır. Hayatı kolaylaştıran internet, bir yandan da hastalıklı bir türün ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de bu hastalığa sahip olan kişiler bulunmaktadır. Bu bağımlılık genelde internetin aşırı kullanılması isteğinin önüne geçilememesi, internete bağlı olmadan geçirilen zamanın önemini yitirmesi, yoksun kalındığından aşırı sinirli olunması ile kendini göstermektedir.

Aynı zamanda bu kişilerin aile ve iş hayatında sorunlar oluşmaya başlamaktadır. Hayatında olumsuz anlamda bazı değişimlerin meydana geldiği gözlemlenmektedir. Bu nedenle böyle bir durum fark edildiğinde kişinin en kısa sürede tedavi edilmesi gerekmektedir. Çünkü zaman içerisinde hayattan kopmaya başladığı görülebilmektedir.

İnternet Bağımlılığı Nasıl Anlaşılır?

İnternet Bağımlılığı Nasıl Anlaşılır? Hayatı kolaylaştıran internet bazı bireylerin sorunlar yaşamasına neden olabilmektedir. Sürekli internette vakit geçirmek ve gerçek hayattan kopmaya başlamak internet bağımlılığının göstergelerinden biri olarak bilinmektedir. Bazı belirtiler ile birlikte bu kişiler anlaşılabilmektedir. Böyle bir durumda ise en kısa sürede tedavi uygulanması önerilmektedir. Çünkü kişinin gerçeklikten kopması ailesi ve çevresi ile sorunlar yaşamasına neden olmaktadır. Bununla birlikte iş hayatında da problem çıkmasına olanak sağlamaktadır. Bu durumda olan kişilerde gözlemlenen belirtiler ise şu şekildedir:

  • Çevrimiçi geçirilen vaktin kontrolünü kaybetmek
  • Günlük rutin yapılması gereken işlerin aksatmak ve bunları yaparken zorluk çekmek
  • Aileden ve arkadaşlardan kopmak
  • Sosyal izolasyon
  • İnternet kullanımı konusunda suçluluk hissetmek ve kendini savunma duygusunun oluşması
  • İnterneti ruhsal sıkıntılardan kaçınmak amacı ile kullanmak

İnternet Bağımlılığı Nedir?

İnternet Bağımlılığı Nedir? İnternet kullanımının bilinçsiz bir şekilde gerçekleştirilmesi, kontrol altına alınmadan kullanılması ilerleyen dönemlerde bazı sorunların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Teknoloji bağımlılığı olarak da bilinen bu durum kişinin davranışlarının internet merkezli olması olarak da tanımlanmaktadır. Bu durumda kişinin profesyonel hayatı zarar görmektedir. Okul, iş, aile hayatında sorunlar yaşanmaya başlanmaktadır.

Bu bağımlılık kişinin bilinçsizce başladığı bir süreçtir. Kişiler internet üzerinde geçirdiği vakitten haberdar değildir. Zaman içerisinde ise internetin olanaklarını hayatının her anına entegre etmektedir. Sürekli olarak oyun oynamak istemekte ve video izlemeden bir şeyler yiyememektedir. Her anında internetle yaşamakta ve internetsiz hayatına devam edememektedir.

İnternet Bağımlılığı Günde Kaç Saat?

İnternet Bağımlılığı Günde Kaç Saat? Eğer bir bireyin internet üzerinde ödev veya iş gibi bir sorumluluğu var ise bu süreler bağımlılık için hesaplanan süre içerisinde sayılmamaktadır. Fakat hiçbir işi olmamasına rağmen bir hafta boyunca 10 saati aşan bir süre boyunca internette geziniyor ise bu durum bağımlılık olarak algılanmaktadır. Hatta bazı bireyler güne başlar başlamaz telefonunu alıp internete bakmakta ve bu durumu gece uyuyana kadar devam ettirmektedir. Böyle bir durumda bağımlılık söz konusu olmaktadır.