Hizmetler

EMDR Terapisi

Göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme terapisi (Eye Movement Desensitization and Reprocessing – EMDR) 

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), bilimsel kuralların psikoterapi süreçlerine uygulanmasıyla, psikoloji alanındaki bulgularla ortaya atılmış güncel bir psikoterapi yöntemidir.

Kabul kararlılık terapisi, bilişsel davranışçı terapiden köken alan yeni bir bilişsel terapi türüdür. Bu terapide danışanların öyküleri, yaşadıkları, yapıp ettikleri, duyguları, düşünceleri empati ile dinlenir.

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), bilimsel kuralların psikoterapi süreçlerine uygulanmasıyla, psikoloji alanındaki bulgularla ortaya atılmış güncel bir psikoterapi yöntemidir.

Evde ruh sağlığı hizmetiyle hızlı ve etkin tedavi, kişinin yaşam alanınında gözlenmesi ve aile bireyleriyle direk temas kurup ailenin üzerindeki yükün hafifletilmesi amaçlanmaktır.